Gerard Paré

Direcció tècnica gparep@ajsabadell.cat