Jornada Mestres que es mouen 2024

Inscripció a la formació

La inscripció inclou plaça al taller, una entrada per a l'espectacle i accés gratuït a les conferències del IX Encontre internacional d'Arts per a la (primera) infància


Informació bàsica sobre el tractament de dades (LO 3/2018 i Reglament (UE) 2016/679 ]RGPD]) Responsable del tractament: RIALLES ESPECTACLES INFANTILS I JUVENILS (laSala) Finalitat: Gestionar les nostres activitats artístiques per a famlílies. Drets: Pot exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, previstos a l’RGPD, tal com s’explica a la nostra política de privacitat.

Preu: 20