BABEL

Projecte europeu sobre l'art d'escoltar en el teatre per a infància i joventut

DURADA:  2022-2025
Compartir

Què és BABEL?

Un projecte europeu de cooperació a gran escala, que persegueix els drets dels infants i els joves a la plena ciutadania cultural, i té com a objectiu investigar el procés de comunicació, el diàleg intercultural i la comprensió mútua, més àmpliament, a les arts escèniques per a públic jove.

 

Activitats de BABEL

El projecte BABEL implica una varietat d'activitats interconnectades, totes elles destinades a permetre un desenvolupament sinèrgic que ajudi BABEL a perseguir coherentment l'objectiu i la prioritat establerts, alhora que defineix els objectius específics per assolir els objectius que els socis han establert. Les reflexions sobre els temes centrals del projecte es barregen amb aquelles sobre les prioritats transversals per abordar específicament qüestions com ara l'entorn, la inclusió, la diversitat i l'accessibilitat, compartint-les contínuament amb tot el sector. El projecte preveu una diversa gamma d'activitats totes elles interconnectades en termes de calendari i implementació.

 

Partners

 

Activitats projecte BABEL