Babel

Un projecte europeu de cooperació a gran escala, que persegueix els drets dels infants i els joves a la plena ciutadania cultural, i té com a objectiu investigar el procés de comunicació, el diàleg intercultural i la comprensió mútua, més àmpliament, a les arts escèniques per a públic jove.